Tarvitsetko logon, kuvia, nettisivut,

mainosten, esitteiden ja julkaisuiden taittamista?

Näihin kaikkiin saat apua Luovuuspaja Keinusta!

Visuaalisen ilmeen suunnittelu kannattaa

Yrityksen visuaalinen ilme houkuttelee asiakkaita ja markkinoinnin kannalta on tärkeää, että ilme on yhtenäinen. Kun ilme vastaa yrityksen ideologiaan ja arvoihin, se antaa luotettavan kuvan yrityksestä. Kuvan täytyy vastata todellisuutta, jotta asiakas ei tunne itseään huijatuksi.  Siksi on välttämätöntä, että suunnittelu tapahtuu yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Asiakaslähtöinen suunnittelu tuottaa aikaa kestävän lopputuloksen. Kerran huolella tehty työ maksaa itsensä takaisin ajan kuluessa. Jatkossa tarvitsee päivittää vain muuttuvat tiedot.

Kokonaisuuden hahmottaminen alkaa värien, tunnelman ja mielikuvien hakemisella ja tässä käytän apuna taidelähtöisiä menetelmiä. Asiakas pääsee itse tekemään ja ideoimaan heti alkuvaiheessa. Tekemiseen osallistaminen auttaa paitsi itseäni, myös asiakasta hänen pohtiessaan yrityksen markkinointia. Jos yrityksessä on useampia toimijoita, suunnittelu voidaan tehdä toiminnallisena ryhmätyöskentelynä.

Suunnittelu alkaa kuvista

Elinympäristömme on yhä enemmän ja enemmän visuaalinen ja se näkyy myös yritysten viestinnässä. On erotuttava joukosta tullakseen huomatuksi. Haasteellista, koska kuvia on maailma täynnä. Tärkeintä onkin tutkia mitä viestiä kuva kertoo, koska asiakas muodostaa mielikuvan yrityksestä pääasiassa kuvien kautta.

Yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa ja siksi suunnittelu on hyvä aloittaa kuvista. Kuvamaailman valitseminen auttaa myös löytämään värit, fontit, logon ja muut tarvittavat tunnukset. Kuvien avulla kommunikointi lisää ymmärrystä myös suunnittelussa. Kuvakieltä käyttämällä on helpompi ymmärtää mitä asiakas haluaa ja lopputuloksesta tulee toivotunlainen.

Tarvitsetko kuvia, logon, nettisivut, esitteiden ja mainosten taittamiseen apua tai julkaisuiden taittamista?

Pyydä tarjous puhelimella 040-5703073/Silja tai alla olevalla lomakkeella.  Autan sinua löytämään luovan ja myyvän ilmeen yrityksellesi!

Pyydä tarjous!